Kategorie

Výrobci

Seznam produktů výrobce Dataprojekt s.r.o.

Dataprojekt s.r.o. je společnost zabývající se vývojem software a poskytováním profesionálních služeb v oblasti informačních technologií. Nabízí vysokou kvalitu služeb za cenu, kterou si můžete dovolit.

Dataprojekt s.r.o. je společnost zabývající se vývojem software a poskytováním profesionálních služeb v oblasti informačních technologií. Nabízí vysokou kvalitu služeb za cenu, kterou si můžete dovolit.

Zároveň je jedinou společností se statusem VARS pro nástroje společnosti Sparx Systems Enterprise Architect a rovněž jedinou společností s oficiálním povolením tyto nástroje školit (jak lze ověřit na stránkách společnosti Sparx Systems).
Více