Kategorie

Výrobci

Enterprise Architect (verze 13)

Nejsou zde žádné produkty

Analytické nástroje společnosti Sparx Systems (vždy v aktuální verzi - nyní verze 13)

Kupte si licence od oficiálního...

Více

Podkategorie

 • Základní produkty EA

  Základní řady produktů Enterprise Architect

  Základní porovnání funkčností u jednotlivých edic naleznete zde.

 • Enterprise Architect - roční přístup k novým verzím EA (renewal)

  Roční obnova licence (umožňuje přístup k novým verzím Enterprise Architect po dobu jednoho roku). Uživatel nástroje EA NEMUSÍ obnovovat licenci, pokud se spokojí s poslední platnou verzí nástroje.

 • Upgrade z jiných verzí nástroje Enterprise Architect

  Upgrade mezi různými verzemi nástroje Enterprise Architect

 • MDG Technologie

  Model Driven Generation (MDG) Technologie rozšiřují základní schopnosti nástroje Enterprise Architect o další specifické domény, jazyky, UML profily a frameworky jako jsou Zachman Framework, TOGAF, DoDAF-MODAF, SysML, DDS a mnoho dalších. MDG technologie nejenom že rozšiřuje dostupné notace modelů, ale dále poskytuje validační pravidla pro modely, generování kódu, patterny apod. pro specifické domény a technologie.

 • EA MDG Integrace

  Produkty řady Model Driven Generation (MDG) Integration integrují nástroj Enterprise Architect, UML 2.3 a ostatní podporované standardy s populárními vývojovými prostředími jako jsou Visual Studio, Eclipse, a Teamcenter Systems Engineering. Využitím těchto produktů uživatel dostane možnost používat veškerou sílu nástroje EA přímo v jeho oblíbeném IDE.

 • MDG Link

  Pluginy typu „Model Driven Generation (MDG) Link“ poskytují aplikační můstek mezi Enterprise Architect a populárními nástroji třetích stran jako jsou Visual Studio .NET, Eclipse, DOORS a MS Visio. Toto propojení umožňuje spolupráci mezi nástroji, lepší navigovatelnost z Vašich modelů do kódu a synchronizaci změn, mezi modelem a kódem, v průběhu času.

 • Akademické licence

  Licence pro školy a vzdělávací organizace

 • Akademické licence - roční obnova na nové verze (renewal)

  Roční obnova technické podpory a nových verzí

 • Služby pro Enterprise Architect

  Služby poskytované společností Dataprojekt s.r.o. pro aplikaci Enteprise Architect

 • Rozšíření EA (třetích stran)

  Pluginy a rozšíření nástroje Enterprise Architect, které dodávají a vyvíjejí třetí strany.