SpiraTest

1 250 Kč bez DPH
1 512 Kč s DPH

1 250 Kč za měsíc

Více informací

SpiraTest je komplexní systém kontroly kvality a správy testů s integrovaným sledováním závad a harmonogramem pro releasování. Nabízí prostředí pro správu požadavků, chyb a testovacích případů a jejich plnou sledovatelnost během celého životního cyklu testování aplikace. Součástí systému SpiraTest jsou přehledné nástěnky s klíčovými informacemi o projektu jako jsou pokrytí požadavků testy, postupy provádění testů, provádění testovacích případů a počty chyb.

Systém SpiraTest je určen jak pro projektové manažery tak pro testery. Projektový management ocení především schopnost vytvářet, editovat a spravovat projektové požadavky, které lze dekomponovat až na konkrétní požadavky na systém. Ty jsou dále mapovány na testovací případy, které vytvářejí celkové pokrytí požadavků testy. Z hlediska testera nabízí SpiraTest mocný nástroj pro spouštění testů, jejich vyhodnocování a správu a sledování chyb.

SpiraTest využívá výhod otevřené architektury a lze jej tak snadno integrovat s existujícími systémy třetích stran jako jsou nástroje automatizovaného testování QuickTestPro, Squish či Selenium, systémy správy požadavků RequisitePro či Enterprise Architect, frameworky jednotkového testování i systémy sledování chyb Bugzilla, Mantis, Jira či Microsoft Team System.

Tato verze produktu je prodávána jako instalační balík určený k provozu na hardware zákazníka.