SpiraTeam

2 500 Kč bez DPH
3 025 Kč s DPH

Více informací

SpiraTeam integruje produkty SpiraTest a SpiraPlan do jednoho praktického balíčku, který lze použít pro kompletní správu životního cyklu vývoje aplikace od definování požadavků až po testování a kontroly kvality. V jednom prostředí tak můžete spravovat požadavky, testy, releasy, problémy s chodem aplikace, konkrétní chyby i naplánované úkoly. Součástí systému SpiraTeam jsou přehledné customizovatelné nástěnky s klíčovými informacemi o projektu a možnost vzdálené správy testů s aplikací RemoteLaunch.

SpiraTeam je nejflexibilnější systém pro správu životního cyklu aplikace. V počátečních fázích projektu jej využijí především projektoví manažeři k definování rysů, požadavků a případů užití. Ve spolupráci s technickým týmem pak lze vytvořit harmonogram releasů a iterací a jejich plány testů s jednotlivými požadavky namapovanými na konkrétní testovací případy. SpiraTeam pak vyhodnocuje aktuální pokrytí požadavků testy a zaznamenává všechny chyby a odchylky, které lze dále spravovat v modulu sledování chyb.

SpiraTeam využívá výhod otevřené architektury a lze jej tak snadno integrovat s existujícími systémy třetích stran jako jsou nástroje pro automatizované testování QuickTestPro, TestComplete, Selenium či Squish, integrovaná vývojová prostředí Microsoft Visual Studio či Eclipse, systémy správy požadavků RequisitePro či Enterprise Architect, frameworky pro jednotkové testování, SCM systémy CVS, Subversion, VSS či Microsoft Team System i systémy sledování chyb Jira, Bugzilla, Mantis či Microsoft Team System.

Tato verze produktu je prodávána jako instalační balík určený k provozu na hardware zákazníka.