SpiraTest - hostovaná služba

150 Kč
150 Kč s DPH

Více informací

SpiraTest je komplexní systém kontroly kvality a správy testů s integrovaným sledováním závad a harmonogramem pro releasování. Nabízí prostředí pro správu požadavků, chyb a testovacích případů a jejich plnou sledovatelnost během celého životního cyklu testování aplikace. Součástí systému SpiraTest jsou přehledné nástěnky s klíčovými informacemi o projektu jako jsou pokrytí požadavků testy, postupy provádění testů, provádění testovacích případů a počty chyb.

Systém SpiraTest je určen jak pro projektové manažery tak pro testery. Projektový management ocení především schopnost vytvářet, editovat a spravovat projektové požadavky, které lze dekomponovat až na konkrétní požadavky na systém. Ty jsou dále mapovány na testovací případy, které vytvářejí celkové pokrytí požadavků testy. Z hlediska testera nabízí SpiraTest mocný nástroj pro spouštění testů, jejich vyhodnocování a správu a sledování chyb.

SpiraTest využívá výhod otevřené architektury a lze jej tak snadno integrovat s existujícími systémy třetích stran jako jsou nástroje automatizovaného testování QuickTestPro, Squish či Selenium, systémy správy požadavků RequisitePro či Enterprise Architect, frameworky jednotkového testování i systémy sledování chyb Bugzilla, Mantis, Jira či Microsoft Team System.

Tato verze produktu je prodávána jako hostovaná služba, tedy běží na hardware společnosti Dataprojekt s.r.o. Výhodou je, že se zákazník nemusí starat o instalaci, update apod. pouze hradí měsíční poplatky a veškerý provoz je řešen dodavatelem.