MDG Zachman Framework Technology Floating

MDGZFFLOAT

4 222 Kč
4 222 Kč s DPH

Více informací

Tato technologie (Zachman) podporuje zejména tvorbu modelů z pohledů organizace a jejích struktur a to do značné hloubky. S tímto produktem je možné využívat tento framework přímo v nástroji Enterprise Architect spolu s ostatními modely.
 
Tato edice se od edice Zachman Framework Technology liší pouze způsobem licencování.
 
Plovoucí (floating) licence se liší od standardních jmenných licencí tím, že umožňují spouštění aplikace na libovolném počítači libovolného uživatele. Je však možné spustit aplikaci pouze tolikrát současně,  kolik máte zakoupeno plovoucích licencí. V síti musí být instalován licenční server (poskytován zdarma) nebo lze využít sdílený disk pro přístup k licenčnímu souboru. Pro použití aplikace mimo síť je možné zapůjčit licenci na určenou dobu (hodin či dnů), licence pak automaticky expiruje.